12 Kasım 2019 Salı

KABEMİN
Bugün günlerden "Vav" yani "9"
 Kulluğun tamamlanışı, El Emin (minE)olup, Elif olarak Vav'ın içine girip Vahdet'te Vuslata ermektir.
İman nûruyla doğuşudur, doğumumdur🤲
Sabırla Kâbe Olurum bana Aşkla dönüşüne!
Şükürler Hamdü Senalar Olsun🌹❤🙏
Münire Mine Arslan
09.10.2019
09.00

6 Kasım 2019 Çarşamba

Gün BuGün! Gün Aydın Olsun!
    Gün bugün, bugün İsa'nın ölümünün ve dirilişinin tamama erdiği, İsa ile BİRlendiğimiz "0" (sıfır) noktasının güneşte 6.10(Ekim) miladi başlangıcıdır. Aslında 6.01(ocak) la BİRdir. Bu gün Sırat-ı Müstakimde kavuşum(vuslat), İlahi benlikle hizalanmadır, uyumdur. Bugün Ay'ın 9 Rebiülevvel'i ilk baharıdır, başlangıçtır, canlanıştır, Aşkla can buluşmadır. " Ben her yerdeyim" demeye hazır oluştur.
    Kendi cennetine ulaşmaya, kendi zihninin ve bedeninin sınırlarını aşıp, Vahdet-i Vücût için, Tevhid için, Hâk için, Fettah için içerdeki Fatih uyandı. Ve bilinçlerimizdeki son sınıra Sıdretul Munteha' ya dayandı. Haç zaferi gördü.
    Şimdi hem Haç kervanındayım hem Kâbe'yim, dönen ve dönüştüren Aşk ile. Aşk ile her şeyin huzuruma gelişinin( akışının) huzurundayım.
    Varlığımın Kâbe'liği sarsılmaz BİR Kaledir şimdi  Kalbime

Şükürler, Hamdü Senalar Olsun!
06.10.2019
10.34

29 Ekim 2019 Salı

HâkkımKendi önümde duran, akmayan gölge yanımı kurban edip, İsmail'liğimden geçtim.
Hâk olduğumun, Hâkkın olduğumun gerçekliğine kutsanıp, Hâkkıma kavuştum. Hâk edişimin eli elime, varlığı varoluşuma mühürlüdür artık🙏
Şükürler Olsun!
27.10.2019
Münire Mine Arslan

Boşluk Sıfır Noktası

      '' 0 '' (Sıfır)da kal, İsa'nın doğumu gibi '' 0 ''. Sıfırda(nötr'de) kalmak doğumdur. Başlangıçtır. '' O '' (O'dur) Yaradandır, AN' dır. ANda kalmaktır. Her şeyi sıfırlayıp her An, An be An yeniden yeniden olmaktır, akmaktır. İçindeki vede dışındaki akışkanlığı harekete geçirmektir.
       Lütfûn ve Kâhrın, Cemâlin ve Celâlin, kabulün ve reddin, ışığın ve karanlığın, göksel ve yerselin... Haç gibi, Çarmıh gibi, dualitenin gelgitlerinde tahterevallinin tam ortasında olmak. Vâv ve Elif'in iç içe geçip mühürlendiği boşlukta Vuslat olup, '' O '' olmak.
       Geçmiş ve geleceğin olmadığı sonsuzluk vaktinde Dehr olmak.
        Her  ne oluyorsa ve olmaktaysa ''Kabul ver'' ''Teslim ol'' ve geç, geç ki AN'nın sonsuzluğunda  '' 0 '' (sıfır)lan ve yüksüz bir şekilde ak. Bu boşlukta ve bu hafiflikte vuku bulacak olan tek şey İlahi Aşktır, ''O'' dur, Yaradandır.
         Tıpkı İsa'nın Lütfûn ve Kâhrın tam ortasındaki çarmıha gerilişi gibi, Hâç'ın tam ortasında ''0''(sıfır) noktasından,  sonsuzluğa ulaşmasıdır büyük boşluk.
         Bırak kabın her gün dolup, her gün boşalsın, An be An dolsun, An be An boşalsın. Geçmişi çekiştirme, sonsuz zenginlik olasılığındaki geleceği de düşüncelerinle sınırlama. An'nın süprizlerinde, sürekli şaşır, hayrette kal bir çocuk masumiyetinde. O zaman hayretin kocaman gözlerinden Nur saçılacaktır.
        Boş Ol ki Yaradan doldursun her An seni. Her An yıkasın Kevser sularıyla. İçinde ummanları taşıyan billûr pürû pak bir su tanesi gibi.

Kûn Feyekûn.

22.30
25.10.2019
Münire Mine Arslan   

23 Ekim 2019 Çarşamba

Vuslat
     Ölüyorum doğmak için sana. Can çekişiyor tüm değersizlik içeren deneyim duygularım. Bu sefer beni Cehennem çukuruna çekemiyecekler. Bu seyri sefer soyunuyorum üzerime yapışmış olan değersizlik, önemsizlik, sevgisizlik, ilgisizlik...vb. kılıflarımdan. Hepsine ölüyorum doğmak için sana, Kutsiyetime, Nûruma.
       Ölümüm Vuslatım Öz Varlığımla, Nûr topumla.
       Ölümün sancısı doğumumun sancısı. Varoluşumun önünde duran, üzerime yapışmış hertürlü korku, endişe, beklenti, değersizlik...vb. kirlerinden arınıp, çırılçıplak, ışıl ışıl öz varlığımla Vuslatıma doğuyorum, doğuruyorum.
    Vuslata ermenin özlem sancısı kıvranışlarım.
     Kâbe olup, dönüşüp dönüştürüyorum Semaya.
     Vuslat olgunluğuna erebilmek için yaşanan tüm deneyimler. Vakit geldiğinde doğum kanalının Kabıtlığından, Fettahlığın Muzafferliğine erişimdir Vuslat.
    Lütfûn ve kahrın BİR olan dar boğazından geçip, ummanlara açılmak.

23.10.2019
Münire Mine Arslan

19 Ekim 2019 Cumartesi

Ya Evde Yoksan
     "Vücut iklimimin sultanı sensin" demiş usta. Bu sultana yaraşır bir ev sahipliği yapıyormusun peki? Yada sana bahşedilen bu emanete sahip çıkıyormusun? Bu saraya layıkıyla sultan olabiliyormusun? Bu saraya konuk gelen misafirlerine layık oldukları misafirperverliği gösterebiliyormusun? Kendine ne kadar perversin?( seven, yetiştiren, koruyan) yoksa kendin de sarayda değilmisin? Eğer yok isen ne diye çağırırsın misafirleri? Sonrada gelenlere kabahat bulursun; beni görmediler, anlamadılar diye. Hem çağırıyorsun hemde başka bir yerde onların senin yanına gelmelerini, görmelerini bekliyorsun. Sarayın kapısında layıkıyla, tam bir perver olarak karşılıyormusun geleni? Ne olursa olsun gelenin kim olduğunun farkındamısın?
     Sen sana lütfedilmiş olan bu sarayın sultanlığına vefanı hatırlayıp, sorumluluğunu alıp, sahip çıktıkça, bu sarayın pencerelerinden( gözlerinden) yansıyan Nûru, (gönül) kapını çalan misafirin tanıyacaktır. Çünkü susuzun suya olan hasreti gibi, suda susuza hasrettir. Ruhların birbiriyle kucaklaşması, kavuşumu, perverliği gerçekleşecektir.
     Bizler o yüzden birbirimizin gözlerine bakıp çoğuzaman es geçiyoruz, eşsiz olan bu ruhlarımızı. Sonrada kavuşamamanın, buluşamamanın, yalnızlaşmanın, yabancılaşmanın acılarını çekiyor ve çektiriyoruz. Çünkü bizde evde yokuz. Boş gözlerle boş olan evlerde, boşu boşuna yaşayıp tükeniyor ve tüketiyoruz.
   "Beni görmedi", " beni sevmedi", " beni istemedi" vb. Sözlerle küçük çocuklar gibi mızmızlanıp, merhametin acziyetinde kendimizi haklı çıkarıp pış pışlıyarak, hem kendimizden(evden) daha da uzaklaşıp hemde (gelenleri) uzaklaştırıyoruz.
     Sen eğer bu vücut ikliminin sarayına sultan olmanın olgunluğuna erememiş isen, sarayında değil isen yada perver değil isen, ne diye gönül kapını çalanlara kabahat bulursun be ey güzel?
   Sen evde yoksun O seni nasıl bulsun?;)
Beyhude bir arayış, beyhude bir bekleyiş.
    Sen şöyle verilen Yüce lütfun şanında, izzetinde tahtına Sultan Ol! O zaman o gözlerden parlayan Nûru, gönül sarayının kapısını çalan Eş Sultan nasıl tanımaz ki, öyle bir tanır ki, öyle bir hatırlar ki BİRbirinize verdiğiniz Aşkla Yücelme, Yüceltme sözünü. Bu kavuşum vefadır, vuslattır artık.
 

    Sen Saraya Sultan Ol! Ona eşlik eden belirir.
    Sen Kâbe Ol! Her şey etrafında dönüşür.
   
     " Sür gitsin gönülden gayrıyı, taa tecelli kıla Hâk padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan" Sivaslı Şinasi

Not;) Özcan Deniz'in " ya evde yoksan"  ve Elis'in özgün yorumuyla " Vücut iklimimin Sultanı Sensin" parçaları  benden size gelsin;)


18.10.2019
23.09
Münire Mine Arslan
https://youtu.be/Dx0sA0NLH5c
https://youtu.be/DPTG4dEIda8

17 Ekim 2019 Perşembe

Teslimiyetin İlahi Elini Tut

   


     Kendime olan vefamı hatırlamak ve ona sahip çıkıp sorumluluğumu alabilmem içinmiş yaşadığım tüm değersizlik içeren deneyimlerim. İlahi olan bu varlığımın, layık olduğu izzet ve şanı ona yaşatabilmek ve yaşamak içinmiş içine girdiğim tüm zindanlarım, kendime çektirdiğim çile vakitlerim.
     Olur olmaz zamanlarda ve mekanlarda, serçe yüreğimin sabırsız ürkek telaşında kendimi oldurtmaya; sevdirmeye, göstermeye çabalamışım. Çabaladıkça da değerli olan hazinemin kapağını sorumsuzca açıp, bir oyana bir buyana savurmuşum, ya turarsa misali tohum saçmışım verimsiz topraklara, verimsiz zamanlarda. Kendimi yorup, üzüp, değersizleştirip, kendi kuyuma Yusuf eylemişim. Bu gerçeği kabul ederek, yaşadığım tüm değersizlik, yoksunluk, acı.. vb.kuyusundan, kabul merdivenin hizmetiyle yukarı çıkıyorum. Kuyunun da, merdiveninde hizmetini görüp, sevgiyle onları uğurluyorum. Artık size ihtiyacim yok. Beni bana taşıdınız, ulaştırdınız. İlahi öz varlığımla kavuşumumu sağladınız. Ona sahip çıkıp, bu kutsal emanetin sorumluluğunu alıp, yüce şanını taşımamı sağladınız. Teşekkürederim!
   Artık istenmenin ve istenmemenin çok ötesinde her şeyin Tevhid deryasinda eriyip Bir olduğu, Aşk varlığımla seyrü sefadayım. Şükürler olsun!
   Herkesin ve her şeyin zaten sevilesi ve seviliyor olduğu, sevgi olduğu, Aşk olduğu gerçekliğinde. " beni sev" " en çok beni sev" yarışlarına, savaşlarına girmenin manasızlığına aymak. Ortada savaşılacak da, yarışılacak da bir gerçeklik yok. Çünkü herkes gerçek, herkes ilahi, sadece farkındalık farklılıklarının illüzyonunda oyunlar yaratıyoruz. Yine de özümüzde iyi niyetle bu oyunları kurguluyoruz, birbirimize gerçekliğimizi hatırlatalım, vefamızı gösterelim diye. En çokda başrol oyuncusu olan kendimize oynuyor ve oynatıyoruz bu oyunları ki emanet olan bu değerli varlığa yani " kendimize" sahip çıkıp, sorumluluğumuzu alıp, izzetli ve şanlı bir şekilde Yaradana layık yaşayalım diye.
   Buraya vardığımızda artık vakit sonsuzluktur, dinginliktir, ilahi akışla akmaktır, huzurdur, huzurda olmaktır. Dünyasal illüzyonun oyunu olan; çaba, hırs, telaş, beklenti, oldurtma gayesi, " beni sevler" " beni görler", yarışlar, savaşlar...vb. yoktur.
    Burda ahenk vardır, harmoni vardır, dans vardır, ritim vardır, çoşku vardır, Aşk, sevgi, sefkat...vb. vardır. Cennet burasıdır.
    Direndiğiniz her ne varsa hayatta, sizi zorlayan, üzen, inciten, değersizlik hissettiren durumlara...vb. kabul edinin, teslimiyetin ilahi elini tutun. Kendinizi soktuğunuz Yusuf kuyularindan tutup çekin. Cennet vadisinde bolluk, bereket ile şükran ve Hamd ile şakıyın.

Münire Mine Arslan
16.10.2017
12.10

10 Ekim 2019 Perşembe

An bu An

 
 

     Anda olmak kendine ve kendinden olan her şeye yani Yaradana tam bir iman ve eminlikle " Teslim" olmaktır. Olanın( varolanın) hakkını vermektir. Anda olmak özgürlüktür. Cesarettir. Gelen ve oluşagelen her şey bilmediğin bir maceraya atılmak gibidir. Bu Aşk yoludur. Teslim olmanın yoludur. Sahip olmadan, sahiplenmeden, kendi varlığının eşsizliğinin, biricikliğinin farkında, sanatçının yaratımına sahip çıkmaktır, ona layık olmaktır. Anın seni her haliyle sarmalamasına kucak açmak, hemhal olmaktır. Olan her şeye koşulsuzca kabul vermektir.
   Varlığına duyduğun saygı, hürmet ve Aşktır. Çünkü onunla geçirdiğin her şeyde her yerde Onda olmak Onunla olmaktır. Hâk'la olmaktır, anın Hakkını vermektir. Burda sadece gönül gözü görür, sezgiler işitilir, ruh hissedilir. Akıl bu yola amade olmuştur, haddini bilir. Haddini bilen akıl esas akıldır.
    An bilincinde yaşamak imanda olup, önüne sunulan her şeyi hayretin masum gözleriyle, süprizlerin neşesiyle, keyfiyle yaşamaktır. Çünkü oluşan her şey yenidir, sen de yenisindir. Bu yenilik seni hep canlı, ışıltılı tutar, sen ışıldadıkça Rahmet yağar da yağar.
     Anda olmak Dehr'i yaşamaktır. Sunulan her şey veli nimettir, nimetler deryasında teslimiyetle sefa etmektir. Sadece dua, şükür ve iyi niyet vardır. Talip olmak vardır.
      Zamanın illüzyonunda olmak ise; istekli, hırslı, beklentili, kaygılı, kontrolcü, sahiplenici, gerilimli, kararsız...vb.  Cehenneminde yaşamaktır. Burda beddua vardır, talep vardır, niyet bozulmuştur.
      Anda olmak Aşkta olmaktır, Aşk olmaktır, Nûr olmaktır. Sonsuzlukta yaşamaktır. Rabbin izzeti şanına yakışır bir yaşam sürmektir. Tam BİR imandır, Eminlik, cesaret, kudrettir.
     Evet şimdi durup düşündüğünde, diyorsunki; Anın içindeyken aklıma güzel anılar, hayaller de gelicek, o zaman ne yapayım? Canözüm takılı kalma, farkındalığın gözlerinde seyret ve gülümseyerek geç;)
     Hiçbir şeyi de kaçırmazsın meraketme;) her şeyi An'nın kıymetinde, hazzında lezzetinde( Hakkını vererek)yaşarsan, Dehr'in sonsuzluğunda vaktin sana nasılda amade olduğunu, her şeyin yerinde ve vaktinde gerçekleştiğini görürsün.


 Anda olmak kendi merkezinde sema etmektir hayatı.

Anda olmak huzurda olmaktır.

Münire Mine Arslan
10.10.2019
13.00

9 Ekim 2019 Çarşamba

Aşk mayası Rahmanım bana Rahim olmayı öğretiyor; Hiçbirşey beklemeden, istemeden sadece yatak olmak, toprak olmak, sıcacık bir kucak olmak, refika olmak. Tıpkı bir annenin beklentisizliğinde rahmine düşen tohumu sevgi ve sefkatiyle yetiştirip, büyütmesi gibi.
Bana anaçlığı öğretiyor. Tarlamı Aşkla sürüp hazırlıyor.
Bu Aşk , sevgi benden bana ise ne diye bazen dıştaki illüzyonların, zanların etkisine kapılıp beklentiye girersin ey gönül!?
Uyan! Sadece sen varsın, sen varsan hersey var. Sen yoksan da yine herşey var. Sonsuzluk deryasında bir yudum Aşk damlasısın. Bu Aşkla çaldığın maya, yine Aşk olup döner deryaya. Cesur ol, Emin ol, Aşk ol, sahip çıķ içinde uyanan Aşk mayasına, çal onu deryaya, denize, taşa, toprağa, havaya, ateşe, zaten Aşk olan her yere. Uyansın tüm Alemler, uyansın ışıksız kalan gönüller. Sen çoştur O coşmasada, sen ak O akmasa da, ... bilki seninle doğar, seninle ölür tüm alemler🙏🌹❤

Münire Mine Arslan
9 Ekim 2019
09.40

22 Eylül 2019 Pazar

Aşkın Sesi...
    Neydi Aşk? Diye sordum sessizliğin umutla bekleyişinde.
Eminlikte kal dedi ve devam etti;
Aşkına sahip çık. İçinde tomurcuklanmış olan o masum Aşka sahip çık, ona güç ver, o senin sevgine, ilgine, ona olan inancına muhtaç. O daha bir bebek, senin sütüne, sevgine muhtaç. Kucakla onu, sar sarmala göğsünde. Yalnız bırakma onu. O ilahi lütfa şükret, layık olduğu lütufla lütuflandır.
   Korku ve endişeye yer bırakma aranızda. Sen ona layık, o da sana layık, onun sorumluluğunu alabilecek güçte ve kudrette yetiştirildin bugüne dek, hep bunun hayalini kurdun  bu kavuşum halini arzuladın. Al işte sunuldu sana, kabul et, o senin sende onun bu emanete sahip çık layıkıyla.
Aşkla yüceltildin, Aşkla yücel ve yücelt.
    Korkan endişe eden, incitilme hayali kuran bilki egon, alışıla gelmişlere çekmeye çalışıyor seni, düşme İblisin inine. Yüreğine ekilmiş olan o tohum tomurcuklandı emin ol, ona gereken özeni göster. O senin sende Onun, O sende sende Ondasın. BİRsiniz, asla ayrı olmadınız. O tomurcuklanan Aşk senin, Aşk yücelişin, Aşkla tazelenişin, Aşkla parlayışın. Senden asla ayrı değil, " O" sensin. Ondan nasıl kuşku duyarsın, ya beni istemezse, hazır değilse? diye. Sen hazırsan O hazır, sen istersen O da ister. O senin içinde büyüyen, yücelen bir Nûr. Senden hiç ayrı olmadı, artık uyan ve sahip çık Aşkına, her şey senden sana bunu biliyorsun keza.
   Kalbinde doğan ve yücelen bu Nûra bu Aşka inancın, sadakatin, istikrarın, eminliğindir imanın.
      Bunları işitince kendimi şu an ipi çekip hizaya getirmiş gibi hissediyorum. Sanki ipin ucu dışarda Aşk aynamdaydı, hafif ipi kendime çeker, hafif bırakır, hafifte ne olduğunu bilmez haldeydim. Şimdi şuan anlıyorum ki O ip ve ipin ucundaki benden ayrı sandığım ama yinede tuttuğumu düşündüğüm Aşk " Ben" benim içimde gönül sarayımda. Ne ip var nede ucundaki; onlar ayrılık zanlarının bana oynadığı illüzyonlar. O benim Aşk varlığımın, varoluşumun ta kendisi, Işığım, Nûrum, Aşkım.
     Sahip çıkıyor ve sorumluluğumu alıyorum. Benim güzel Sevgilim, Aşkım, Nûrum, Varlığım, Canım, Yoldaşım, Dostum, Eşim, Erilim, Dişilim,Erkeğim,Kadınım, Karım,Kocam...Varoluşum.
Şükürler olsun BİRliğimize, kavuşumumuza.
Dıştaki beyhude bekleyişlere, aldanışlara, kırılışlara, acılara, nefretlere, kıskançlıklara.. son!
Dışa bakan yanılır. Dışta arayan yanılır. Ne varsa ben olduğum için var, bu eşsiz varlığımın içinde olduğu için var.
Eskiyle ilgili tüm aldanışlarıma, acılarıma, anılarıma, hüzün birikintilerime son! Onlar beni benden ayrı tutmaya, bizi ayırmaya çalışan birikinti yakıtları adeta, onlar dualitenin varlığındaki bilinç deneyimleriydi. Hepsi bitti, miyadı doldu.
Vakit Vuslat, Vakit İzdivaç, Vakit Cennet!
Şükürler Olsun!
Elhamdülillah.
22.30
19.09.2019
Münire Mine Arslan

"Severim ben seni candan içeri
Yolum vardır bu erkandan içeri
Beni bende demem bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri
Nereye bakar isem dopdolusun
Seni nere koyam benden içeri" 
Yunus Emre

19 Ağustos 2019 Pazartesi

Minnet Eylemem!


Eflatun derki;
‘’ Kimseye kendinizi ‘’ sevdirmeye’’ kalkmayın!
Yapılması gereken tek şey kendinizi ‘’ sevilmeye’’ bırakmaktır.
Önemli olan; hayatta ‘’ en çok şeye sahip olmak’’ değil, ‘’ en az şeye ihtiyaç duymaktır.’’

Fark ediyorum da çocukluğumdan beri annem beni sevsin, babam beni sevsin, etrafımdakiler sevip ilgi göstersin diye diye uğraşıp yormuşum onca vakit kendimi. Yordukça da değersizleştirmişim zenginliğimi.
Görmeyen göze beni gör, duymayan kulağa beni duy, hissetmeyen yüreğe beni sev… demek ne beyhude bir uğraş yılların harcandığı.
Sevilesi varlığımın yüceliğine erişmek için onca ‘’beni sev’’ yolunu tırmanmak gerekiyormuş demek;) çok şükür ki yolun yarısındayken bir aydınlanma geldi;) sevilesi, görülesi, bilinesi varlığımın eşsizliğine, biricikliğine, zenginliğine, nimetine, hikmetine…
Şimdi kendimi bilgenin de dediği gibi ‘’ sevilmeye’’ bıraktım, gören, duyan, hisseden, koklayan, tadan, yaşayan ve yaşamayı bilen varlığa, varlıklara.
Yine şimdi anlıyorum  Celallini ; denizlerin, rüzgarın, ateşin, toprağın, varlığın, varoluşun Celalini.
Yaradanın ‘’ İstedim ki bilineyim’’ nidası duyulmayınca, görülmeyince… kendini Celaline çekerek, Celaliyle yine de gül Cemalini göstermek istemekte yaşayan ölülere.
Onca vaktin sevgisizlik, değer bilmezlik yükünü, kirini… Celaliyle üzerinden silkeleyip atmakta, atarken de, bizi de silkelemekte belki ayarız diye sevgiye, varoluşa ve varlığımızın hakikatine verdiğimiz değere.
Celalin içinde lütuf, lütfun içinde Celal!
Kabuğun içinde ki inci tanesi misali.
Zü’l- Celal-i Ve’l İkram !
HU…
Celal ile Celallenmek değil, önünde saygıyla, sevgiyle, aşkla hürmet etmek, onu dinleyip anlamak, kabul etmek, onurlandırmak gerekir ki,  kabuğunun içindeki inciyi sana göstersin.

Livaneli ‘nin de dediği gibi ‘’Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey…’’
Sevilmeyi beklemiyor, sevilmeye ‘’bırakıyorum’’ kendimi!
Çünkü zaten sevilmedeyim, sevmedeyim, korunup kollanmaktayım, gözbebeğiyim, Nuruyum, Aşkıyım, balıyım, Sultanıyım…^^

Lütfun da BİR kahrın da BİR.
Celalin de BİR Cemalin de.

Minnet eylemem görmeyene, kadir kıymet bilmeyene..
( Selam Olsun Nesimi'ye)

Kimi deli der kimi veli,
Kim ne görürse onu der!

19.08.2019 da gelenler…^^
Münire Mine Arslan14 Ağustos 2019 Çarşamba

Teslimim Varoluşuma

    '' İstediğimi sandığım şeyin peşinden koştuğumda günlerim acı ve kaygı içinde yanıyor.
sabrımla oturduğumda ihtiyacım olan şey bana akıyor ve hiç acı yaşamıyorum.
    Bundan şunu anlıyorum; istediğim o şey de beni istiyor, beni arıyor ve beni kendine çekiyor.''
                                                                                               Mevlana Celaleddin Rumi. 

 Rabbim  her daim sabrın selametin de yaşar eylesin...
      Teslimiyete varmak, Yüceliğine erişmektir!
 Kim olduğunu, hakikatinin ne olduğunu bilmek, eminliğin sarsılmaz Kabe' sinde seni dimdik Elif eyliyor. Bu Elif' liğin yüceliğinde, istediğin her şeyin kendiliğinden huzuruna serilip gelmesinin görkemli ihtişamı karşısında boynunu eğip, Şükriyatın ''Vav'' ı olmaktan başka bir güzellik kalmıyor. Her şey güzellik her şey cennet oluyor.
      İnsan oğlu varoluşunun hakikatini bir anlasa, rüzgarla boğuşmaktan, suyun tersine yüzmekten, boşa kürek çekmekten...vb. vazgeçer.
     Her şey olmakta ve oluşmakta, bu sır bütün varoluşun içinde. Bunu bilip bu gerçekliğe teslim olup kucaklaştığımızda, istediğimiz her neyse onunda bizi istiyor olmasının güvenli kavuşumu içinde eriyip, O  da bizim içimizde eriyip yok olmakta. Varoluşun Yokluğu, dayanılmaz hafifliği bu olsa gerek;)...^^


12 Ağustos 2019
15.35
Münire Mine Arslan.


10 Ağustos 2019 Cumartesi

Bekleme yapma.

    Allah'ın sonsuz hazinesinde nice güzel olasılıklar var iken, beklentilerle ne diye bu süprizlerin önüne geçeriz ki?
     Beklemek durmaktır. Durağanlık hakiketimize aykırıdir. O yüzden de kimse beklemeyi ve bekletilmeyi sevmez. Her şey akmaktadır.
    Beklentisizlik akışta olmaktır. Olan her şeyin tadına doyum olmaz gelişini, süprizlerini sevinçle, neşeyle, onurlanarak onurlandırarak karşılamaktır. Yağan lütufları görüp çoşabilmektir.
    Bekleyen her şey ve herkes bulanır, bulandırır. Aktıkca temizlenir ve temizler her şey ve herkes.
    Zihninin seni geçmiş gelecek göletinde sınırlamasına, bulandırıp, bunaltmasına izin verme. Farket ve harekete dönüştür, ANnın sonsuz sınırsızlığında ak. Denize, deryaya, ummanlara karış. Cehennem çukurundan Cennet bahçene ak. Unutma ki Cennet de Cehennem de senin BİRliğinde, nereye istersen oraya akışkanlık gösterebilirsin.
      Elbette düşleyebilir, umut besleyebilir, niyet edebilirsin...vb. yeter ki bunlara saplanıp, tutunup bekleme ( beklenti) yapma.
 Hayat trafiğini dinle;) " bekleme yapma ticari" geç diyor;))
9, 10 Ağustos 2019
13.26
Münire Mine Arslan...^^

4 Ağustos 2019 Pazar

Ağrı Dağı SeferiSıdretül Münteha
       Sınırlarını genişletmek, varılacak en uç sınıra varmak, illüzyonuna " gerçek değil" sin diyebilmekle başlıyor. O büyülü dünyanın içinden geçip, tüm korkularına, endişelerine, olmazlarına " gerçek degilsin" diyerek, onlara vermediğin gerçekliğin seni yeni mucizelerle dolu dünyana açıyor. Tıpkı Alice harikalar diyarına geçiş yapmak gibi;)
       Nerde, nezaman ve nasıl olursa olsun senin akışını durduran her türlü zihinsel endişe ve korkularının, olmazlarının, kötü düşünce alışkanlıklarının ve onların kurduğu senaryolarının icine dal ve onlara dokunarak " gerçek değil"siniz de ve sis perdeni aralıyarak kendi sınırını genişlet, özlediğin öz cennetine var.
      Özgerçekliğine verdiğin iman ile yürüdüğün sarp, taşlı, karlı, tüm zorlu yollar bir halı olup önüne seriliyor adeta. Tüm cennet işaretleri de trafik işaretleri misali dogru yolda olduğuna dair sana göz kırpıyor, kah bir kelebek kah  kalp şeklinde bir taş olarak beliriyorlar.
      Asıl tırmanış zorluk olarak önüne koyduklarını farkedip, onları özüne varışının basamaklarına, Cennet adımlarına dönüştürebilmek. O zaman yapılamıyacak iş, aşılamıyacak zorluk, tırmanılamıyacak zirvenin olmadığını deneyimin içinden geçerek öğreniyorsun. Yeter ki olmazlarını fark et ve onları önüne basamak et.

" Zorluk olarak nitelendirdiklerindir asıl zorluğun, yoksa tırmanmak değildir tehlikeli olan, asıl tehlike bedenine, kalbine, ruhuna, zihnine duyduğun güvenin BİRliğine olan şüphendir"
02. 08. 2019

Sonsuz Şükürdeyim...
Sonsuz olan varlığıma,
Bu varlık ki yüceliğini gösterdi, imkansız olanın olmadığını, aşılamıyacak bir zorluğun bulunmadığını deneyimlettirerek. Yeterki güven, yeterki aklın ve kalbin izdivacında Aşk ile teslim ol, her şey nimetleriyle önüne serilir. Yürünmez olan yol önüne halı serer. Aşılmaz olan zirve seni sevgi ve merhametiyle kucaklar, eteklerinde seni "Vav" eyler.
   Ağrı dağı seferimizde dağın Rahman olan heybetli yüceliğinin azameti, bizi yürürken hem gökyüzünden zirvesine çekmekte hemde ayak tabanlarımızdan kökleyerek, temkinli teslimiyetle başımızı öne eğdirip "Elif" eylemekteydi.
Rahim olan sonsuz sevgi ve merhametinde etekleriyle bizi kundaklayıp "Vav" eylemekteydi.
    Buraya ancak hem Elif olup hemde Vav olup, onun kutsal izdivacında, BİRliğinde, bütünlüğünde, teslimiyetinde olmadan çıkamazsın diyordu adeta.
"Soyun" tüm çıplaklığına ve saflığına, "öl" tutuğun ve tutunduğun ne varsa, hepsinden bagımsız, korkularına cesurca meydan okuyarak bir " Birey" gibi bir "Elif" gibi yürüyebilirsen gel diyordu.
Sen Atalarından aldığın zengin mirasın güç ve kudretiyle, toprak olduğun, taş olduğunun bilincinde güvenle, teslimiyetle yürüdüğunde tüm yollar lütuf, tüm adımlar ibadet oluyordu adeta. Ve sen yol aldıkça seni senden daha iyi bilen, koruyan, kollayan, kuşatan, kutsayan Yüce Allahın, senin taşıyabileceğin ölçüyü bildiğinden, senin kabını bildiğinden, Rahim olup kutsal eteklerinde seni kundaklayıp "Vav" eyleyerek dur demekteydi. "Dahası seni yakar, dahası seni yoldan edebilir, seni bensiz, beni sensiz kılabilir. Ben ise ancak senin aynan ile parlar, senin aynan ile Yücelirim. Ben sensiz neylerim" der ve ilanı Aşkını sunar. Kutsal Birliktelik ve Vuslattır artık. Elif ve Vav'ın birliği beraberliği, sınırsız genişligidir artık vakit. Zirvedir vardığın. Yüceliğindir, yüceldiğin gerçekliğin, sonsuz sınırsız olan varlığına genişlemendir.Buna uyumlanmandır en doruk noktan.
      Bu tırmanıştır ki hem ölümümüz hemde doğumumuzdur. " İnsan Vav gibi doğar, Elif gibi ölür". O yüzdendir ki tırmanırken her türlü korkularımıza öldük, tuttuklarımıza tutunduklarımıza öldük. Bizi yüce varlığımızdan ayrı koyan yanılsamalı gerçekliğimize Elif gibi ölüp, eteklerinde ki doruğunda kundaklanıp(çadirdaki uyku tulumlarındaki hallerimiz;) " Vav" olup, asli hakikatimize, yüceliğimize, azametimize, bilgeliğimize, Fatma Meryem Suna suretiyle hepbirlikte İsa olup doğduk. Tıpkı yatay(zahir) ve dikey( batın) de Hz İsa'nın doğum ve ölüm çarmıhına gerilip Miracına erişmesi gibi..
Şükürler Olsun!
Hamdu Senalar Olsun!


03. 08.2019
16.30
Dönüş yolunda....^^
Münire Mine Arslan
18 Temmuz 2019 Perşembe

Saçlarımın Arasında ki Cam Kırıkları

Saçlarımın Arasında ki Cam Kırıkları
     Şimdiye kadar edinilmiş tüm olumsuz deneyimler, duyumlar, canını yakıp, kıranlar.. bir engel olarak kafana üşüşmekte ve seni yolundan alıkoyan, ayağına batan, yolu zorlu hale sokan Cam kırıkları olarak saçlarının arasında bulunmakta.          Kim koydu bunları buraya, bu tuzağı kim hazırladı derken, failin de, kurbanın da, azmettirenin de "Ben" olduğunu bilmek en çetin savaşlardan biri.
     Tüm silahın ise "yüksek bilincinin" ışığıyla, o can kırıklarını, canını sıkan tüm karanlıklarını aydınlatmak. Yolunda hiçbir engelin olmadığını bilmek. İmanın sarsılmaz gücü ve kudretiyle, Emin, sık ve net adımlarla ilerlemek.
    Ve seni zirvenden alıkoyan her şeyine bu yüksek farkındalığının ışığını tutarak, saçlarının arasındaki cam kırıklarını Gül bahçesine dönüştürmek.
 Varoluşa duyulan Sonsuz güvenin Teslimiyeti🙏
18.07.2019

13 Temmuz 2018 Cuma

ŞAHİDİM YAŞAMA

    Suyun üzerine yazı yazmak gibidir yaşam. Sen yazdığını sanırsın, yazdıkça geride hiçbir şey kalmaz. Senin yaptıkların yada yapmadıkların tıpkı bir rüya gibi. Hakikatte olan hiçbir şey yok.
    Farz et bir film seyrediyorsun. Kendi hayatının filmini. Niye ciddiye alıyorsun ki? Seyret, oyna, eğlen ve geç…^^ Niye gerçek sanıyorsun ki? İçinde ‘’sen’’ olsan da gerçekte hiçbir şey yok. Seni yanıltan da bu zaten; içinde senin olman (kaptırıyorsun kendini). Sen olsan da çık bak, seyret kendini, nasıl da ciddiye alıyorsun ve tutunuyorsun suya yazdığın yazılara, sanki geriye dönüp baktığında bir şey kalacakmış gibi.
     Rüyalarımıza sadece bir rüya diyoruz da, rüya dışındaki rüyaya gerçek sanıp yapışıyoruz. Oysaki içi de rüya, dışı da rüya. Hepsi rüya. Yaptığın, yapıyor olduğun, yapmış olduğun hepsi suya yazdığın yazılar. Hepsi su.
      Seyir koltuğuna oturtunca kendini, o zaman oynanan rolleri görüyor ve ciddiye almıyorsun. Biliyorsun ki çevirdiğini sandığın film gerçek değil. Sadece BİR film. Çünkü oynanan bütün roller( kurban, fail, kahraman) boş bir perdeye yansıyanlardır. Hepsi senin zihninden yansıyanlardır. Yönetmenim uyanık ol!:)) sadece senin de içinde olduğun bu filmin şahidi ol! Keyifle…^^
      Peki gördüğümüz bu rüyaların, faydası yok mu? Ya da  
      Şahidi olduğumuz bu filmi niye çekiyoruz?
      İçine girip çıktığımız bu rüya aleminin maksadı ne?
      Nasıl ki bir rüya gördüğümüzde, sabah uyanıp manasını merak ediyorsak, niye gördüm ki bu rüyayı, anlatmak istediği gerçek nedir? diye soruyorsak.
     Hepsi sabah olup uyandığımızı sandığımız dış rüya aleminde suya yazdığımız yaşamlara tutunuyor olmamızdan. Oysaki rüya içinde rüya görmeye devam ediyoruz. Peki neden?
     Uyanmak için nihai olan gerçekliğe!
Tüm rüyaların manası, oynanan rollerin içeriği, hepsi seni gerçekliğine, şahitliğine, onun da ötesine taşımak için. Seni taşıdılar fakat onlar gerçek değillerdi.
    O yüzden de filmini seyret, keyif al, tanığı ol! Ama kendini filmine kaptırma;)
Sana verdiği mesaja bak, seni ulaştırdığı nihai gerçeğe bak;)

Şükürler Olsun!             

00.47
28 Haziran 2018 Perşembe

ÖZGÜRLÜKTEN DE ÖZGÜRLEŞ...^^^^


27.06.2017
Selam Aşklar!
Dün gece yarısı gelen yoğun ilamları defterime akıttım, şimdi bilgisayar ortamına aktabiliyorum;)
Bundan yaklaşık bir hafta önce bir arkadaşımla sohbet ederken, erkek arkadaşından ayrılmasında özgürlüğüne düşkün olmasın payının büyüklüğünden söz ederken ona dedim ki  ‘’ şu özgürlük fikrinden de özgür ol’’  ‘’özgür olacağım diye özgürlükten mahrum etme kendini’’  ‘’özgürlükten de özgürleş’’ deyivermişim. Meğerse arkadaşıma verdiğim tavsiye banaymış şimdi çok daha iyi anlıyorum;) aslında her şey Meryem olan parçamın da dediği gibi ‘’ben den bana’’ gayrı olan hiçbir şey yok .
Dün gece özgürlük putumu devirdim. ‘’özgür olucam’’ ‘’özgür olmalıyım’’ ‘’kendime alan açıp, kimsenin bulaşmayacağı yer, durum, olay…vb. yaratmalıyım’’ ‘’kaçıp gitmeliyim buralardan’’ ‘’kendi başıma olmalıyım’’ ‘’kendi düzenim, kendi yaşantım, kendi kontrolüm, kendi alanım’’ kendi… kendi… kendi… derken ‘’özgürlüğüm’’ adına meğerse özgürlüğü esaret edinmişim. Kendi olan parçalarımdan, durumlardan, ortamlardan, olaylardan kaçıp, kaçınarak.
Zaten ‘’özgür’’ olmak için bir şey yapmaya gerek yok. Kaçılacak varılacak bir yerde yok. Zaten ‘’özgürsün’’. Zaten ayrı gördüğün, alan açmaya çalıştığın, kaçındığın her şey ve herkes ‘’sen’’ ‘’ben’’.
Her şey ve herkes ‘’ben’’ iken, ‘’ben’’ her şey ve herkes iken, özgürlüğün sonsuzluğu hakikatim iken, uğraştığım, uğruna çaba harcadığım her şey ve herkes benim putum olup, aşk varlığımın akışına engel olmakta. Sonrada bu putlara tutunup, akışın tersi yönde gitmeye çalışmak ne beyhude ve yorucu bir paradoks.
Oysaki her şey ve herkes benim ‘’VarOLUŞ’’ HAKİKATİMDE MEVCUT. Gidilecek bir yer, yaşanacak bir zaman, tanışılacak bir insan…vb. yok.
 Çünkü hepsi sende mevcut, hepsi ‘’sen’’, hepsi senin görüntün, yansımaların, hepsi senin olan sen olan hamurun, senin varlığın onlara, onların varlığı sana bağlı. Tüm kavramsal ayrımlar zihnin eseri, her şey öz olan özünde ötesinde…^^


Dedi ki; zaten Olmak istediğin yerdesin, görmek istediğin yerdesin, duymak istediğin yerdesin,… her ne istiyorsan zaten ‘’O’’ SUN! HİÇ GAYRI OLMADIN! Bulunduğun AN, bulunduğun koşul, bulunduğun yer, mekan, zaman, ‘’OL’’DUĞUN GERÇEKLİĞİNDİR! Varılacak  bir yer yoktur, zaten VAROLANDIR GERÇEKLİĞİN! VARLIĞINDADIR GERÇEĞİN, HAKİKATİN!
ÖZGÜRLÜKTE ‘’SEN’’! ANNEN DE ‘’SEN’’ BABAN DA ‘’SEN’’ arkadaşların da ‘’sen’’, Asya da ‘’sen’’, Avrupa da ‘’sen’’, Dünya da ‘’sen’’, gezegen de ‘’sen’’, uzayda ‘’sen’’, boşlukta ‘’sen’’, ötesi de, öteninde ötesi de ‘’sen’’.
Daha ne arıyorsun? Aradığın sende mevcuttur. Kendini ‘’meşgul’’ de tutarsan, aradığına ulaşamazsın tabi;)) hattını pürü pak eyle ki aradığına da ulaşabilesin, aradığında sana ulaşabilsin;)
01.48
ŞÜKÜRLER OLSUN!                   

20 Haziran 2018 Çarşamba


KUTSAL İZDİVACIMIN, SULTANLIĞIMIN, CENNETİMİN DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR….^^^^
BİLMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM!
HÜÜÜÜ

CENNET DENEYİMLERİM
4444

02.06.2018
19.20

Gücümün, kudretimin, irademin, ‘’ben’’ diye adlandırdığım Münire Mine diye seslenilen bu eşsiz varlığın hayat idaresi Rabbimindir, Allahımındır!
    Bu bilincin kutsal izdivacıyla, bu varlıktan akan her şeyin ‘’O’’ Olduğu hakikatiyle, tam bir güven, iman, ihsan ile huzurdayım. Şükürler olsun!
Bu teslimiyetle önümde açılmayan bir kapı yoktur. Cennet sarayında ‘’ Kun Fe yekun’’ tüm kapıları açmaktadır.
     Korkularım ve şüphelerim beni Rabbimle BİR ve BÜTÜN eylemiştir. Peşimden koşturup beni şüphesizliğin, korkusuzluğun güvenli kollarına sürüklemişlerdir. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Artık onlara ihtiyacım kalmamıştır, görevlerini layıkıyla yapmışlardır.
     Şimdi öyle bir yerdeyim ki; Pürü Pak , Nuru Berrak, Aşk Olmanın, Aşkın Olmanın güvenli, huzurlu, emin, cesur, kudretli alanında Aşk Deryasına akıyorum. Hüüüü….


ŞÜKRETMEK OLMAKTIR

02.06.2018
20.00

‘’ Şükretmek Olmaktır’’
‘’ Şükretmek Tanrıya teşekkür etmek değildir. Şükretmek, mutluluğu elinde olmayanlarda aramamaktır. Şükretmek, hemen şimdi mutlu olmaktır. Şükretmek, bilgeliktir.’’ Burak Özdemir’in kartlarından aldığım bu mesajla idrakım bir açılım daha yaşadı. Hem de en muhteşeminden.
   Kuru kuruya sözlerle teşekkür olmaz. Sen nasıl karşındaki insanda ‘’hal’’ halini görmek istiyorsan. Rabbin de senin (zaten hiç ihtiyacı olmayan) kuru laflarına kalmadı. Onun görmek istediği; sana bahşettiği bu eşsizliği, mükemmelliği yaşıyor, yapıyor, Oluyor oluşunadır. Asıl bunu gördüğünde şükrün şükür Olmuştur. Yaşayan ‘’Hal’’ haline getiren Olman en büyük teşekkürün, şüküründür.
    Nasıl ki sevgilinden de bunu görmek istersen, yaşamak istersen Rabbinde bunu görmek, yaşıyor olduğunu bilmek ister. Sana bahşettiği bilgeliğini kullanmanı, uygulamanı, yaşamanı ister. Bu beceri herkese bahşedilmiştir. Bunu bilen, bu bilinçte olan ve bunu ‘’hal’’ haline ‘’yaşamı’’ haline getirmiş olanların BİRlikte paylaşımıdır Aşk ve mutluluk.
Yoksa bunu başkasında arayan ve senin de bunu başkasına bağladığın bir beraberlik nasıl olabilir ki? Herkes birilerinden arıyor, sen de birisinden arıyorsun, o da birisinden arıyor. Herkes aramada, meğer herkes kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan, kendi paradoksunun içine düşmüş. Ne aradığını, nerede bulacağını bilmeden…
   Mutluluğu kendi elinde olan iki insanın, bu mutlu mesut ellerini buluşturup, bu mutluluklarını paylaştıkları kavuşumdur Aşk!
     İşte boşuna demiyoruz; sözde değil, öz de olan sevgi ve bunu varoluşuyla yaşayan, yaşatan sevgi en büyük teşekkürdür, şükürdür, en büyük sevgiliye, Rabbime! Allahıma!
Hüüüü!
22.25

 • Koşulsuzca, karşılık beklemeden akıt, senden gürül gürül akan sevgiyi.
Nasibi olan alsın!
 • AN’nın sonsuz mekan ve zamanında yaşa!
 • Huzurda, neşe ve keyifte kal!
 • Ne istediğini net olarak bil, yap ve yaptır!
 • Kudretinin gücünde, kararlığında net ve emin ol ve öyle davran!
 • İyi niyetinin ve Aşkının merkezinde, her şeyin akışında mükemmel ve mümkün olduğunun bilinçli rahatlığında, su gibi berrak ve naif AK!
 • Hiçbir şey beklememenin huzurlu keyfinde, rahatlığında kal!
 • Beklememenin hareketliliğinde akışta olmanın mucizelerini topla!ELLER

Mutluluğu kendi elinde olan iki insanın, bu mutlu mesut ellerini buluşturup, mutluluklarını paylaştıkları kavuşumdur Aşk!
02.06.2018
22.53Sahur vakti gelen;

‘’kaybedecek bir şeyi olmayanlar korkmaz’’ deriz. Evet hiçbir şeyin sahibi olmadığı gerçeğine uyandığında cesaretin doğar.
05.06.2018
00.11
İbnü’l Arabi’nin ‘’Zaman ve Kozmoloji’’ kitabında; Allah-İnsan- Dünya üçlemesini okurken, her insanda ruh- kalp-beden olarak tecelli ettiğinden bahsederken, bende açılan bilgi devamı ;Elif- Lam- Mim şeklinde oldu. yani;
Allah- İnsan- Dünya
Güneş-Ay-Dünya
Ruh- Kalp- Beden
Elif- Lam- Mim

   Yine İbnül Arabinin kitabında günlerin özelliklerinin ve karşılık buldukları ilahilikleri anlatan 135sf. daki tablodan, kendi doğum günüm ile bağlantı kurdum. Salı günü olması hasabiyle o güne ait özellikler beni şu bilgilere ulaştırdı; 3. Gün, 3. Göğün varlığı. İlahi sıfatı: Görme(basar). Peygamber; Harun. Gezegen; Mars. Esma-i ilahi; Kahhar. Namaz; Yatsı. Arapça Menzil; Avva. Türkçe Menzil; Bootes. Googleden buraya bakınca karşıma Adıyaman Kahta köyü çıktı.
El Kahhar’a bakınca şu bilgilere ulaştım; Allahın sonsuz kudretinin karşısında hiçbir gücün duramıyacağını ifade eder. Böyle bir cesaret göstereninde layığıyla cezasını veren. Düşmanların ve kötülerin deffi için ve kendi nefsimizin temizliği için günde 306 zikir diyordu.
Sema olarak; beşinci. Dünyevi bölge; üçüncü. Arapça harfi; Lam
Allah Salı günü göğe emrini vahyetti.
LAM harfi de beni ‘’ Elif,Lam,Mim’’ üçlemesine götürdü. Bu üçlemeyi araştırdığımda da şu bilgiye ulaştım; ‘’ Yaradılmışların çeşitli oluşlar ve ilişkilerle belirlenmiş hayatlarının gerekli kıldığı, ihtiyaç duyduğu irşadlar gayp aleminden gelerek onların hayatlarına girmekte ve yollarına ışık tutmaktadır’’  
06.06.2018
23.56


‘’ Her nefeste doğ ve her nefeste öl’’
 ‘’ Yaşamı ciğerlerine çek, yaşamı kabul et, hayatı içine al, kabullen’’
‘’ Vesvese yapma, bir sarkaç gibi acaba öyle mi böyle mi deme’’ güven ve ak hayat akışında.
El Rahim Ol!
‘’ Ayın iki yüzü var aydınlık ve karanlık her şey senin seçimine bağlı’’
Bugünün getirdiği mesajlarım;)
Bir de eve gelirken yol üzerinde önce minik bir mavi top gördüm, kaldırımda duran. Apartmandaki bir çocuğundur deyip almadım. Sonra benim güzergahımdaki sokağa dönüp devam ettim bir süre sonra aynı boyda minik kırmızı topu görünce ‘’ yok artık’’ dedim ve bunu aldım. Bu topu alınca bir duraksadım. Dedim ki ‘’ ya dönersin az önce ıskaladığın bu topun eşini de alırsın yada devam edersin, aklındaki şüphe ve keşkeyle’’ ve elbette hiç yapmadığımı yapıp onca yolu tekrar geri dönüp aynı kaldırımda duran diğer minik mavi topu da elimdeki kırmızıyla kavuşturdum. Birde baktım aynı marka iki top. Mucize değil de nedir bu? Mucizeyi ne yada nasıl algılıyoruz ki? İşte bu mucizenin ta kendisidir. Benim eve dönüş istikametimde, aralarında onca mesafe olan iki top, benim sayemde BİR araya geldi. Tam da içimden şu duayı geçirirken; ‘’ Ya Rabbim, bir su tanesi gibi billur, BİRnur gibi seninle, sana doğru akabilmem için kendi kendime yarattığım, kendi önümdeki engellerimden beni arındır, sana iradem de, hayatımın idaresi de teslimdir. Her ne yapıyorsam kavuşmamızı engelleyen hepsinden sana sığınırım. Hepsini serbest bıraktım. Beni azad eyle. Senin Aşk Deryana Bir Nur gibi akabilmem, seyrü sefa eyleyebilmem için bana yardım et’’ diye dualanırken bu toplar çıktı karşıma. Ve hiç üşenmeden gidip onları birleştirdim avucumda. Bu mucizeyi kutlayarak. AN da kalınca, gözlemci olunca ne güzel süprizlerle kavuşuyor insan, şükürler olsun!
00.15


 07.06.2018
22.00

Bu tarih kutsal izdivacımın nikah tarihi ve saati. Rabbimle, Yaradanımla hizalandığım, nurun rahmetiyle yıkanıp tüm engellerimden arındığım ve kutsal BİRlikteliğe aktığım gecem günüm…^^^^


28.05.2018
29.05.2018 Birlik gecemde , esaretlerimden soyunup, özüm olan özgürlüğüme kavuşmuştum. Nur varlığıma, huzuruma, neşeme, kutlamama, kutsamama yükseldiğim nişan gecemdi ‘’O’’ gece.
    Tüm karanlık yanlarımı; korkularımı, endişelerimi, vesveselerimi, şüphelerimi, kuruntularımı, acılarımı, değersizliklerimi, kırıklıklarımı, kötü senaryolarımı… onurlandırıp, beni taşıdıkları Yüce gerçekliğimle onları Aşk eyledim, nişan gecemde.
    Bu gece de oda nikahımı yapıp nikah kurabiyelerimi süsledim. Harmoni salonunda 09.06.2018 tarihinde ruhdaşlarıma, Aşklarıma, dostlarıma ilan edip şahitliklerine sunacağım.
Şükürler olsun!
Hamdu Senalar Olsun!
 Aşk ile HÜÜÜÜ!
00.16

 OLUŞ

12.06.2018

‘’İşleyen demir ışıldar’’
‘’ her şey akar, akan bir nehre iki kez giremezsin….’’
‘’ su yolunu bulur’’
Ve daha bir sürü yol gösterici sözler, deneyimler içerisine girer çıkarız.
  Varoluş gerçeğin, ‘’ Oluş’’ üzerine kurulmuştur. Yani her şey her AN OL maktadır, yeniden ve yeniden. Her AN ölmekte her AN doğmakta her şey ve herkes. Sende AN’la birlikte Öl ve Anla birlikte OL!
     Hakikat böyle iken bu dünyanın içinde illüzyon ve halüsinasyonlarla, obsesif kompulsif , şizofren bir sürü paradoksal durumlar içine sokmuş insanoğlu kendini.    
   Çözüm peki?;)
Çözüm akan bir nehir gibi Olduğunun, tutmaya tutunmaya çalıştığı şeylerin putperesliğinden, yorgun düştüğünün farkına varıp, uyanışta, bilincin uyuşukluğunun, aymazlığının şuurlu hale gelişinde, kendi hakikatine uyanıp, kavuşumunda.
Asıl gücün, kudretin tutmak, tutunmak değil, bırakmak ve özgürce Aşk deryasına doğru, Eminlikle Akmak olduğunu anladığında, seyri sefa başlamıştır. Özgürlüğün eminliğinde, kudretin bilincinde, varoluşun OLUŞ HALİNİ YAŞIYARAK, RÜZGARLA DANS EDİP, GÜNEŞLE YIKANIP, TOPRAKLA KÖKLENİP, SUYLA AKIP, HAVAYLA NEFESLENİP, ATEŞLE OLGUNLAŞIP, DÜNYA İLE AHENKLE DANS EDİYOR, SEMA EDİYOR OLACAKSIN.
15.0014.06.2018
Geçmişten bugüne bana devredilen hazinemi, Rabbimin bana bahşettiği hazinemi, kutsallığımı, eşsizliğimi, mücevherliğimi, BİRicikliğimi, gücümü, kudretimi, eminliğimi, nurumu, Aşk varlığımı Aşkla kabul ediyor, kucaklıyor, kutsuyorum, kutluyorum. Kun fe yekun!
    Ben eşşsiz bir hazineyim!
Hazineme sahibim, onun güzelliklerini, nurunu ışıldatıyorum. Kun fe yekun!

Not: bu hazinemi açığa çıkartıp, sahip çıkmamı tetikleyen, içimdekini doğurtan müzik; Samaya- Fusion Alchemist( Tribal Trap/ Global Bass/Psy- Dup/Estern/Glitah-Hop Mıxtape.


19 Haziran 2018 Salı

OLUŞ
12.06.2018

‘’İşleyen demir ışıldar’’
‘’ her şey akar, akan bir nehre iki kez giremezsin….’’
‘’ su yolunu bulur’’
Ve daha bir sürü yol gösterici sözler, deneyimler içerisine girer çıkarız.
  Varoluş gerçeğin, ‘’ Oluş’’ üzerine kurulmuştur. Yani her şey her AN OL maktadır, yeniden ve yeniden. Her AN ölmekte her AN doğmakta her şey ve herkes. Sende AN’la birlikte Öl ve Anla birlikte OL!
     Hakikat böyle iken bu dünyanın içinde illüzyon ve halüsinasyonlarla, obsesif kompulsif , şizofren bir sürü paradoksal durumlar içine sokmuş insanoğlu kendini.    
   Çözüm peki?;)
Çözüm akan bir nehir gibi Olduğunun, tutmaya tutunmaya çalıştığı şeylerin putperesliğinden, yorgun düştüğünün farkına varıp, uyanışta, bilincin uyuşukluğunun, aymazlığının şuurlu hale gelişinde, kendi hakikatine uyanıp, kavuşumunda.
Asıl gücün, kudretin tutmak, tutunmak değil, bırakmak ve özgürce Aşk deryasına doğru, Eminlikle Akmak olduğunu anladığında, seyri sefa başlamıştır.
 Özgürlüğün eminliğinde, kudretin bilincinde, varoluşun OLUŞ HALİNİ YAŞIYARAK, RÜZGARLA DANS EDİP, GÜNEŞLE YIKANIP, TOPRAKLA KÖKLENİP, SUYLA AKIP, HAVAYLA NEFESLENİP, ATEŞLE OLGUNLAŞIP, DÜNYA İLE AHENKLE DANS EDİYOR, SEMA EDİYOR OLACAKSIN.
15.00
ŞÜKRETMEK OLMAKTIR02.06.2018
20.00

‘’ Şükretmek Olmaktır’’
‘’ Şükretmek Tanrıya teşekkür etmek değildir. Şükretmek, mutluluğu elinde olmayanlarda aramamaktır. Şükretmek, hemen şimdi mutlu olmaktır. Şükretmek, bilgeliktir.’’ Burak Özdemir’in kartlarından aldığım bu mesajla idrakım bir açılım daha yaşadı. Hem de en muhteşeminden.
   Kuru kuruya sözlerle teşekkür olmaz. Sen nasıl karşındaki insanda ‘’hal’’ halini görmek istiyorsan. Rabbin de senin (zaten hiç ihtiyacı olmayan) kuru laflarına kalmadı. Onun görmek istediği; sana bahşettiği bu eşsizliği, mükemmelliği yaşıyor, yapıyor, Oluyor oluşunadır. Asıl bunu gördüğünde şükrün şükür Olmuştur. Yaşayan ‘’Hal’’ haline getiren Olman en büyük teşekkürün, şüküründür.
    Nasıl ki sevgilinden de bunu görmek istersen, yaşamak istersen Rabbinde bunu görmek, yaşıyor olduğunu bilmek ister. Sana bahşettiği bilgeliğini kullanmanı, uygulamanı, yaşamanı ister. Bu beceri herkese bahşedilmiştir. Bunu bilen, bu bilinçte olan ve bunu ‘’hal’’ haline ‘’yaşamı’’ haline getirmiş olanların BİRlikte paylaşımıdır Aşk ve mutluluk.
Yoksa bunu başkasında arayan ve senin de bunu başkasına bağladığın bir beraberlik nasıl olabilir ki? Herkes birilerinden arıyor, sen de birisinden arıyorsun, o da birisinden arıyor. Herkes aramada, meğer herkes kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan, kendi paradoksunun içine düşmüş. Ne aradığını, nerede bulacağını bilmeden…
   Mutluluğu kendi elinde olan iki insanın, bu mutlu mesut ellerini buluşturup, bu mutluluklarını paylaştıkları kavuşumdur Aşk!
     İşte boşuna demiyoruz; sözde değil, öz de olan sevgi ve bunu varoluşuyla yaşayan, yaşatan sevgi en büyük teşekkürdür, şükürdür, en büyük sevgiliye, Rabbime! Allahıma!
Hüüüü!
22.25

 • Koşulsuzca, karşılık beklemeden akıt, senden gürül gürül akan sevgiyi.
Nasibi olan alsın!
 • AN’nın sonsuz mekan ve zamanında yaşa!
 • Huzurda, neşe ve keyifte kal!
 • Ne istediğini net olarak bil, yap ve yaptır!
 • Kudretinin gücünde, kararlığında net ve emin ol ve öyle davran!
 • İyi niyetinin ve Aşkının merkezinde, her şeyin akışında mükemmel ve mümkün olduğunun bilinçli rahatlığında, su gibi berrak ve naif AK!
 • Hiçbir şey beklememenin huzurlu keyfinde, rahatlığında kal!
 • Beklememenin hareketliliğinde akışta olmanın mucizelerini topla!
‘’kaybedecek bir şeyi olmayanlar korkmaz’’ deriz. Evet hiçbir şeyin sahibi olmadığı gerçeğine uyandığında cesaretin doğar.
05.06.2018
00.11